Nội dung mẫu hợp đồng cho thuê xe tự lái sẽ nêu rõ thông tin của bên thuê xe, bên cho thuê xe, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác liên quan. Hãy cùng Chungxe tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cho […]

24/08/2018

icon email icon phone icon zalo icon messenger icon facebook