VỀ CHUNGXE Giới thiệu: Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê và chia sẻ xe tự lái (ô tô, xe máy) toàn quốc.   Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng có nhu cầu thuê […]

25/02/2021

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Kế toán thanh toán là vị trí công việc chịu trách nhiệm về chức năng Kế toán: Chi phí- Công nợ phải trả- hoạt động Kế toán thanh toán. Nắm bắt và tổng hợp nghiệp vụ để phối hợp công việc cùng Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan.   […]

25/02/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí: Kế toán tổng hợp Báo cáo cho : CFO/ BOD Quản lý: Kế toán viên, Thực tập sinh I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Kế toán tổng hợp là vị trí công việc chịu trách nhiệm về chức năng Kế toán: Chi phí- Công nợ phải trả- hoạt động kế […]

05/11/2020

Giới thiệu:  Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê và chia sẻ xe tự lái (ô tô, xe máy) toàn quốc.  Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng có nhu cầu thuê xe tự […]

21/04/2020

Giới thiệu: Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê và chia sẻ xe tự lái (ô tô, xe máy) toàn quốc.  Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng có nhu cầu thuê xe tự […]

09/03/2020

Giới thiệu: Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê và chia sẻ xe tự lái (ô tô, xe máy) toàn quốc.   Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng có nhu cầu thuê xe […]

23/11/2019

Giới thiệu: Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê xe tự lái và chia sẻ xe (ô tô, xe máy).  Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng cho thuê xe tự lái trên nền […]

05/11/2019

Giới thiệu: Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê xe tự lái và chia sẻ xe (ô tô, xe máy).  Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng cho thuê xe tự lái trên nền […]

05/11/2019

Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê xe tự lái và chia sẻ xe (ô tô, xe máy). Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng cho thuê xe tự lái trên nền tảng trực […]

05/11/2019

Giới thiệu: Chungxe là một startup công nghệ tập trung phát triển nền tảng cho thuê và chia sẻ xe tự lái (ô tô, xe máy) toàn quốc.  Chungxe sẽ kết nối các đơn vị cho thuê xe cũng như cá nhân có xe nhàn rỗi với khách hàng có nhu cầu thuê xe tự […]

24/10/2019

icon email icon phone icon zalo icon messenger icon facebook